Ambulant Zorg Nederland

Over ons

Missie

Ambulant Zorg Nederland (AZNL) is een professionele organisatie waar kwaliteit van zorg hoog in het vaandel staat. Het doel van onze organisatie is het bevorderen van geestelijke en lichamelijke gezondheid, zelfstandigheid en algeheel welbevinden van onze cliënten door middel van hoogwaardige zorg met korte wachttijden. Dit stelt cliënten in staat thuis te kunnen blijven wonen middels een passend pakket aan zorg en ondersteuning.  Goede zorg en begeleiding vergt continu afstemming met de cliënt en diens netwerk, zodat de cliënt en diens familie de regie blijft houden en daarin maximaal ondersteund wordt. Wij zijn er voor alle culturen, leeftijden en achtergronden. Wij ondersteunen cliënten maximaal thuis zodat hun kwaliteit van leven wordt bevorderd. Hiermee leveren we een bijdrage  aan een waardevol leven voor onze cliënten.

Visie

Ambulant Zorg Nederland wil op persoonlijke en efficiënte wijze de beste zorg thuis bieden conform de wensen van de cliënt en diens netwerk. Wij stellen de cliënt centraal en onze werkwijze is transparant en persoonlijk. De zorgvraag van cliënt is leidend en wij stellen ons flexibel op. Als ambulante zorginstelling maken we deel uit van vaak een ingewikkeld zorgnetwerk rond de cliënt, wij willen de cliënt hierbij ondersteunen en willen een brugfunctie vervullen tussen de cliënt en diens netwerk en betrokken hulpverleners zoals huisartsen, paramedici en andere welzijnswerkers.  Ambulant Zorg Nederland hanteert een biopsychosociale benadering, waarin lichamelijk, geestelijk en sociaal functioneren van een cliënt onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en elkaar beïnvloeden.  Wij hebben extra aandacht voor preventie, in de vorm van bevordering van een gezonde leefstijl middels leefstijl coaching.

Persoonlijk

We zijn oprecht geïnteresseerd, luisteren goed en kennen onze cliënten. Daarom kunnen wij constants maatwerk zorg aanbieden met oprechte aandacht.

Professioneel

Wij kennen ons vak als geen ander. We weten wat onze cliënten en onze medewerkers nodig hebben.

Vertrouwen

Wij zeggen wat we doen en doen wat we zeggen.

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid van het bestuur van Ambulant Zorg Nederland en op de algemene gang van zaken. Daarnaast is de raad van commissarissen een klankbord en adviesorgaan. Met het advies dat wij krijgen zijn wij nog beter in staat onze dienstverlening en werkwijze te verbeteren.

Clientenraad

De cliëntenraad behartigt de belangen van de cliënt, is op de hoogte van de gang van zaken binnen de zorginstelling en volgt kritisch het beleid van de zorgaanbieder. De cliëntenraad is onafhankelijk, bepaalt zelf zijn werkwijze en is als het ware de stem van de klant.

Op dit moment hebben wij vacatures openstaan voor de cliëntenraad. Wanneer u interesse heeft om de stem van de klant te vertegenwoordigen, neemt u dan contact op met de cliëntenraad.  Mail naar clientenraad@aznl.nl

Waarden

De zorg van Ambulant Zorg Nederland is menselijk, persoonlijk en efficiënt met oog voor diversiteit. Uw zorg in goede handen.