Ambulant Zorg Nederland

Begeleiding

Begeleiding

Leefstijl en lichamelijk functioneren

Kun jij hulp gebruiken om grip te krijgen op je lichamelijk functioneren middels lichaamsbeweging, voeding en dag-nachtritme? Individuele begeleiding middels een gespecialiseerde  leefstijlcoach van Ambulant Zorg Nederland helpt je om dit aan te pakken. Samen maak je een plan en ga je aan de slag. Neem contact met ons op middels het contactformulier.

Financien

Kun jij hulp gebruiken om je financiële administratie op orde te krijgen? Individuele begeleiding van Ambulant Zorg Nederland helpt je om orde op zaken te stellen. Samen maak je een plan en ga je aan de slag. Neem contact op middels het contactformulier. Aarzel niet om hulp te vragen.

Sociaal functioneren

Kun jij hulp gebruiken op sociaal gebied? Heeft u last van eenzaamheid of problemen in de sociale contacten? Bijvoorbeeld het verbeteren van contact met vrienden, familie of instanties. Individuele begeleiding van Ambulant Zorg Nederland helpt u daarbij. Neem contact op met onze zorgadviseur middels het contactformulier.

Wonen

Kun je hulp gebruiken bij het vinden van geschikte woonruimte of zelfstandig wonen? Individuele begeleiding van Ambulant Zorg Nederland helpt je daarbij. Kom in contact met de zorgadviseur middels het contactformulier.

Dagelijks functioneren

Kun jij hulp gebruiken bij het structuren van het huishouden of bij boodschappen doen? Heeft u een andere hulpvraag met betrekking tot hulp bij het dagelijks functioneren neem vrijblijvend contact op met onze zorgadviseur middels het contactformulier. Onze ambulante begeleiders van Ambulant Zorg Nederland staan voor u klaar om samen met u hiermee aan de slag te gaan.

R

Begeleiding aanvragen

Begeleiding van Ambulant Zorg Nederland is divers en behelst verschillende domeinen, waaronder lichamelijk functioneren, sociaal functioneren, dagelijks functioneren, financiën en wonen. Er zijn verschillende manieren om begeleiding aan te vragen, namelijk middels WMO, WLZ of PGB.

R

Begeleiding aanvragen via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt hulp en ondersteuning voor burgers, zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen wonen en deel kunnen blijven nemen aan de maatschappij. Het aanvragen van hulp en ondersteuning vanuit de Wmo regel je via het Wmo-loket van jouw gemeente.

Dat kan telefonisch of via de website van de gemeente. De eerste stap bij het aanvragen van hulp en ondersteuning is het maken van melding bij het Wmo loket van jouw gemeente. Na jouw aanmelding wordt er door medewerker van de gemeente een afspraak gemaakt voor een gesprek. In dit gesprek wordt beoordeeld of u begeleiding nodig heeft. Wanneer dit het geval is, krijgt u een WMO indicatie. Met deze indicatie kunt u de aanvraag doen.

R

Begeleiding aanvragen via Wet Langdurige Zorg (WLZ)

Wanneer krijgt u begeleiding vanuit de Wlz? De Wlz is er voor mensen die levenslang intensieve zorg nodig hebben vanwege een lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke beperking of vanwege dementie.

U kunt een indicatie voor Wlz-zorg aanvragen bij het  Centrum indicatiestelling zorg (CIZ). Bij een Wlz-indicatie hoort een zorgprofiel. Dat is een beschrijving van de zorg die nodig heeft. Bij sommige zorgprofielen ligt de nadruk op begeleiding, bij andere zorgprofielen ligt de nadruk op andere vormen van zorg, zoals verpleging. Voldoet u niet aan de voorwaarden voor Wlz-zorg? Dan kunt u bij uw gemeente terecht voor Wmo-ondersteuning.